LOGEN er et scenekunstnerisk kollektiv med tværæstetisk fokus.

LOGEN blev dannet i 2014, og med de to eksperimenterende værker HISTORIEN OM ØJET og DEATH TO TRUTH OF BEAUTY har de etableret sig i scenekunstmiljøet i Danmark med en vilje til at udfordre den kollektive proces, det klassiske produktionsforløb og det intime rituelle møde med publikum.

LOGEN vil trænge igennem kødet og lave vrang-spejle for deres publikum i grænselandet mellem transcenderende øjeblikke og refleksiv samtidskritik i et sanseligt, ekspressivt og surrealistisk univers. LOGEN fokuserer på at ophøje det hellige, det uperfekte, det kollektive, hengivelsen og generøsiteten – alt sammen noget de ønsker at fremme som grundlæggende værdier i vores samtid.

Der findes en evig søgen i LOGENs arbejde efter yderpunkter i den menneskelige bevidsthed og underbevidsthed. For at kunne skabe et frirum for publikum, hvor mennesket kan få lov at blive set og hørt, uanset skyggesider. LOGEN bygger sjældent glansbilleder op, men går i kødet på mennesket, livet og alle dets facetter uden forbehold eller fordømmelse.

LOGEN is a performing arts collective with a cross-aesthetic focus.

LOGEN was founded in 2014. With the experimental works THE STORY OF THE EYE and DEATH TO TRUTH OF BEAUTY, they have established themselves in the performing arts environment in Denmark with a willingness to challenge the collective process, the classical production procedures and the intimate ritual encounter with the audience.

LOGEN aims to penetrate the flesh and produce delusional mirrors for their audience in the borderland between transcending moments and reflexive contemporary criticism in a sensuous, expressive and surreal universe. LOGEN focuses on exalting the sacred, the imperfect, the collective, devotion and generosity – all of which they want to promote as fundamental values of our time.

There is an eternal search in LOGEN’s work for extremes of human consciousness and subconsciousness. To be able to create a free space for the audience, where people can be seen and heard, regardless of shadow sides. LOGEN rarely builds up glossy images, but goes into the flesh of human life and all its facets without reservation or condemnation.

Death to Truth of Beauty

Historien om øjet

Maskebal i svinestald

Anthropia


MANIFEST i Serapions-Ordenen