Anja Behrens er født i Hamborg og uddannet instruktør fra Den Danske Scenekunstskole i 2014.

Siden 2014 har hun iscenesat forestillinger over hele Danmark samt i Østrig, Tyskland og Schweiz. På det Kongelige Teater har hun opsat Symposion (2019), Odysseen (2022) og København (2022), mens hun på Aarhus Teater har iscenesat Ordet, som i 2020 modtog Årets Reumert for bedste forestilling.

I 2021 har Anja Behrens desuden iscenesat den moderne opera, Nordkraft, som blev nomineret til Reumertprisen for årets opera, og samme år har hun  på baggrund af en performance med Sydhavns Teater  lavet det teatralske filmværk Requiem for an Age, som blev vist samme år på CPH Stage.

Et videre udvalg af hendes iscenesættelser i Danmark er Selvmordets Anatomi (2019) og Den Kaukasiske Kridtcirkel (2022), begge på Teater Republique, og Underkastelse (2018) og Sort Vand (2017), begge på Betty Nansen Teatret, samt det Reumertnominerede stykke Rose (2015) på Team Teatret.

I Tyskland har hun lavet opsætningen Schrottplatz (2016) på Deutsches Theater og Das Letzte Feuer på Schauspiel Hannover (2023), mens hun på Luzerner Theater i Schweiz har sat stykket Ödipus Stadt op (2016). Da hun endnu var under uddannelse, blev hendes opsætning af Orestien (2013) desuden vist på Fast Forward Festivalen i Tyskland.

Anja er desuden stiftende medlem af det tværkunstneriske scenekollektiv LOGEN med hvem hun har lavet diverse opsætninger. Endelig har Anja Behrens i en længere årrække arbejdet som konsulent og underviser ved hhv. Akademiet i København, Den Danske Scenekunstskole i København og TISCH i Berlin.

Photo by Emilia Therese

Anja Behrens was born in Hamburg and graduated as a stage director from the Danish National School of Performing Arts in 2014.

Since 2014, she has staged performances all over Denmark as well as in Austria, Germany and Switzerland. At the Royal Danish Theatre she has staged SYMPOSION (2019), ODYSEEN (2022) and KØBENHAVN (2022), while she at Aarhus Theatre has staged ORDET, which in 2020 received the Reumert Prize for Best Theatre Play.

In 2021, Anja Behrens staged the contemporary opera, NORDKRAFT, which was nominated for the Reumert Prize as Opera of the Year, and in the same year she – on the basis of a performance with Sydhavns Teater – made the theatrical film REQUIEM FOR AN AGE, which was screened at the CPH Stage festival.

A further selection of her work includes ANATOMY OF A SUICIDE (2019) and DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL (2022), both at Teater Republique, and UNDERKASTELSE (2018) and SORT VAND (2017), both at Betty Nansen Teatret, as well as the Reumert-nominated play ROSE (2015) at Team Teatret.

In Germany, she has staged SCHROTTPLATZ (2016) at the Deutsches Theater and DAS LETZTE FEUER at Schauspiel Hannover (2023), while she at the Lucerne Theater in Switzerland has staged ÖDIPUS STADT (2016). Furthermore, while still in training, her production of ORESTIEN (2013) was invited to the Fast Forward Festival in Germany.

Anja is moreover a founding member of the cross-artistic stage collective LOGEN with whom she has made various productions, and has for several years worked as a consultant and teacher in Copenhagen at The Academy and The Danish National School of Performing Arts as well as at TISCH in Berlin.

PRISER:

Reumert for Årets Forestilling for ORDET (2020)

PRÆMIERINGER:

Præmiering af Statens Kunstfond for SYMPOSION (2019)
Præmiering af Axel og Magda Fuhrs Fond (2019)
Præmiering af Statens Kunstfond (2018)

REUMERT-NOMINERINGER:

Årets opera for NORDKRAFT (2022)
Årets instruktør (2020)
Årets særpris for ROSE (2016)

UDTAGELSER:

PLAS (Plattform für junge Regie Salzburg) (2014)
Fast Forward Festival Braunschweig (2013)

LEGATER:

Statens Kunstfonds arbejdslegat (2020)
Statens Kunstfonds arbejdslegat (med Nathalie Mellbye) (2018)
Statens Kunstfonds arbejdslegat (2017)

UDDANNELSE:

Teaterinstruktør – Statens Scenekunstskole 2010-2014
Michael Tschechow Studio i Berlin 2001-2006

KOMMENDE FORESTILLINGER:

DEKAMERON – Teater Republique, premiere den 21. september, 2023
KASSANDRA – Husets Teater, premiere den 13.01, 2024
FURIER (TRILOGI) – Husets Teater, CPH Stage, 2024
UNDER DYBET, en moderne ballet – Det Kongelige Teater (Operaen), premiere den 20.04, 2024

ISCENESÆTTELSER:

2023
DAS LETZTE FEUER – Staatstheater Hannover
ELEKTRA – Husets Teater

2022
KØBENHAVN – Det Kongelige Teater
MELANCHOLIA – Aarhus Teater
ODYSEEN – Det Kongelige Teater
FÆDRA – Husets Teater
DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – Republique

2021
NATTENS ENDE – Glyptoteket
ORDET (genopsætning) – Aarhus Teater
NORDKRAFT – Copenhagen Opera Festival, Aalborg Operafestival
DAS LETZTE FEUER – Schauspiel Hannover (udskudt pga. Covid-19)

2020
DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – Republique (udskudt pga. Covid-19)
REQUIEM FOR EN TIDSALDER (video/teater-performance) – Sydhavn Teater
NORDKRAFT – Copenhagen Opera Festival, Aalborg Operafestival (udskudt pga. Covid-19)
DANSEPESTEN – Teater Får302 (aflyst pga. Covid-19)
ORDET – Aarhus Teater

2019
SYMPOSION – Det Kongelige Teater
SELVMORDETS ANATOMI – Republique

2018
UNDERKASTELSE – Betty Nansen

2017
LARM I KULISSEN – Aalborg Teater
SKYGGE (EURYDIKE SIGER) – Sydhavn Teater
SORT VAND – Betty Nansen

2016
ÖDIPUS STADT – Luzerner Theater
SCHROTTPLATZ – Deutsches Theater

2015
ØDIPUS LABORATORIET – Eventministeriet/Det Kongelige Teater
ROSE – Team Teatret
AUCH SO BITTER KALT – Theater Waltzwerk (Østrig)
LEFT UNSPOKEN – Performance Laboratory Salzburg (Østrig)

2014
KØN / SEXES – med Hala Group (Egypten) og C:ntact
FAUST – Den Danske Scenekunstskole
DRØMME – Den Danske Scenekunstskole

2013
ER DU OGSÅ I TVIVL? – Den Danske Scenekunstskole
SVENDBORG MIT LIV – Baggård Teatret
ORESTIEN – Den Danske Scenekunstskole

2012
DEN SIDSTE ÆBLEKAGE (scenisk læsning) – Den Danske Scenekunstskole

2011
ASKE TIL ASKE – Den Danske Scenekunstskole

2007
DON’T FUCK WITH THE SUPERCHICKS – Ballhaus Ost (Berlin)

2006
BIENE MAJA UND DIE FOLGEN DES FASCHISMUS – Theater Zerbrochenes Fenster (Berlin), Hamburger Sprechwerk, Kleist Forum (Frankfurt an der Oder) Ballhaus Ost (Berlin)

2005
HERZ DER FINSTERNIS – Theater Forum Kreuzberg (Berlin), 100 Grad Berlin, Literaturhaus (København)

LOGEN PRODUKTIONER:

2018
DEATH TO TRUTH OF BEAUTY – Teater Får302

2016
HISTORIEN OM ØJET – Odense Teater, Husets Teater, Teater Nordkraft og Teater Republique

FILM:

2021
REQUIEM FOR AN AGE
FORSVINDINGSNUMRE – I samarbejde med Revolver Play

2020
AND THE BIRDS ARE GETTING LOUDER – I samarbejde med Mycelium

ANDRE PRODUKTIONER:

2018
WHITE SUN (lydinstallation skabt med Søs Gunver Ryberg og Nathalie Mellbye) – Spor Festival

PRIZES:

Reumert for Performance of the Year for ORDET (2020)

AWARDS:

Award by the Danish Arts Foundation for SYMPOSION (2019)
Award by the Axel and Magda Fuhrs Foundation (2019)
Award by the Danish Arts Foundation (2018)

REUMERT NOMINATIONS:

Opera of the Year for NORDKRAFT (2022)
Director of the Year (2020)
Special Award of the Year for ROSE (2016)

INVITATIONS:

PLAS (Plattform für junge Regie Salzburg) (2014)
Fast Forward Festival Braunschweig (2013)

SCHOLARSHIPS:

The Danish Arts Foundation’s work grant (2020)
The Danish Arts Foundation’s work grant (with Nathalie Mellbye) (2018)
The Danish Arts Foundation’s work grant (2017)

EDUCATION:

Theatre director – National School of Performing Arts 2010-2014
Michael Tschechow Studio in Berlin 2001-2006

UPCOMING PRODUCTIONS:

DEKAMERON – Teater Republique, premiere on September 21st, 2023
KASSANDRA – Husets Teater, premiere on January 13th, 2024
FURIER (TRILOGI) – Husets Teater, CPH Stage, 2024
UNDER DYBET, a contemporary ballet – Det Kongelige Teater (Operaen), premiere on April 20th, 2024

PRODUCTIONS:

2023
DAS LETZTE FEUER – Staatstheater Hannover
ELEKTRA – Husets Teater

2022
KØBENHAVN – Det Kongelige Teater
MELANCHOLIA – Aarhus Teater
ODYSEEN – Det Kongelige Teater
FÆDRA – Husets Teater
DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – Republique

2021
NATTENS ENDE – Glyptoteket
ORDET (restaging) – Aarhus Teater
NORDKRAFT – Copenhagen Opera Festival, Aalborg Operafestival
DAS LETZTE FEUER – Schauspiel Hannover (postponed due to  Covid-19)

2020
DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – Republique (postponed due to  Covid-19)
REQUIEM FOR EN TIDSALDER (video/theater-performance) – Sydhavn Teater
NORDKRAFT – Copenhagen Opera Festival, Aalborg Operafestival (postponed due to  Covid-19)
DANSEPESTEN – Teater Får302 (cancelled due to  Covid-19)
ORDET – Aarhus Teater

2019
SYMPOSION – Det Kongelige Teater
SELVMORDETS ANATOMI – Republique

2018
UNDERKASTELSE – Betty Nansen

2017
LARM I KULISSEN – Aalborg Teater
SKYGGE (EURYDIKE SIGER) – Sydhavn Teater
SORT VAND – Betty Nansen

2016
ÖDIPUS STADT – Luzerner Theater
SCHROTTPLATZ – Deutsches Theater

2015
ØDIPUS LABORATORIET – Eventministeriet/Det Kongelige Teater
ROSE – Team Teatret
AUCH SO BITTER KALT – Theater Waltzwerk (Østrig)
LEFT UNSPOKEN – Performance Laboratory Salzburg (Østrig)

2014
KØN / SEXES – with Hala Group (Egypten) and C:ntact
FAUST – Den Danske Scenekunstskole
DRØMME – Den Danske Scenekunstskole

2013
ER DU OGSÅ I TVIVL? – Den Danske Scenekunstskole
SVENDBORG MIT LIV – Baggård Teatret
ORESTIEN – Den Danske Scenekunstskole

2012
DEN SIDSTE ÆBLEKAGE (stage reading) – Den Danske Scenekunstskole

2011
ASKE TIL ASKE – Den Danske Scenekunstskole

2007
DON’T FUCK WITH THE SUPERCHICKS – Ballhaus Ost (Berlin)

2006
BIENE MAJA UND DIE FOLGEN DES FASCHISMUS – Theater Zerbrochenes Fenster (Berlin), Hamburger Sprechwerk, Kleist Forum (Frankfurt an der Oder) Ballhaus Ost (Berlin)

2005
HERZ DER FINSTERNIS – Theater Forum Kreuzberg (Berlin), 100 Grad Berlin, Literaturhaus (København)

LOGEN PRODUCTIONS:

2018
DEATH TO TRUTH OF BEAUTY – Teater Får302

2016
HISTORIEN OM ØJET – Odense Teater, Husets Teater, Teater Nordkraft og Teater Republique

FILMS:

2021
REQUIEM FOR AN AGE
FORSVINDINGSNUMRE – I samarbejde med Revolver Play

2020
AND THE BIRDS ARE GETTING LOUDER – I samarbejde med Mycelium

OTHER PRODUCTIONS:

2018
WHITE SUN (lydinstallation skabt med Søs Gunver Ryberg og Nathalie Mellbye) – Spor Festival